strona główna > uczelnia > stowarzyszenie absolwentów amgDeklaracja | Statut | Władze | Zjazdy | Kontakt | Konto bankowe

DEKLARACJA

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Medycznej w Gdańsku. Oświadczam, że znam Statut Stowarzyszenia i zobowiązuje się go przestrzegać, wpłacać jednorazowo wpisowe i składki członkowskie ustalone przez Stowarzyszenie.

Dane personalne:

  Nazwisko     Nazwisko panieńskie

  Imiona

  data urodzenia      miejsce urodzenia

  Adres prywatny, telefon, e-mail

  Miejsce pracy - adres, telefon 

  Adres do korespondencji


Ukończyłem Akademie Medyczną w Gdańsku

  Wydział      lata studiów     data uzyskania dyplomu

  Stopień naukowy ( data uzyskania)

  Tytuł naukowy (data uzyskania)

  Specjalność i stopień

   

Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane pocztą elektroniczna i klasyczną

STRONA GŁÓWNA     WSTECZ