strona główna > uczelnia > gazeta AMG > październik 2002 > Pośmiertne wspomnienie o Ks. Eugeniuszu Dutkiewiczu SAC

Gazeta AMG

WERSJA ASCII Spis treści październik 2002


Pośmiertne wspomnienie o Ks. Eugeniuszu Dutkiewiczu SAC

Eugeniusz Dutkiewicz urodził się 16 lipca 1947 r. w Sianowie koło Koszalina. Jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Dubois w Koszalinie spotkał Księży Pallotynów głoszących rekolekcje wielkopostne. Poruszony charyzmatem św. Wincentego Pallottiego, wstąpił w roku 1965 do Nowicjatu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Od 1966 roku był studentem Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. W czasie studiów był dziekanem alumnów i aktywnie uczestniczył w życiu Seminarium. Po święceniach w 1972 roku trafił do Gdańska, z którym związał całe swoje kapłańskie życie.

Pracował w obu pallotyńskich placówkach Gdańska. Był przez krótki czas duszpasterzem grup nieformalnych przy kościele św. Elżbiety, a następnie został kapelanem Akademii Medycznej w Gdańsku. Pracy wśród chorych i duszpasterstwu służby zdrowia poświęcił całe swoje kapłaństwo. Był kapelanem, który obok troski o chorych nie szczędził czasu dla personelu, uczestnicząc w spotkaniach środowiska Akademii Medycznej, lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny. Pracując ukończył studia specjalistyczne z teologii na KUL w Lublinie, uzyskując tytuł magistra teologii.

W okresie Solidarności był zaangażowany w działalność opozycyjną pod pseudonimem "Chudy". Pomagał internowanym i ich rodzinom w latach stanu wojennego. Pallotyński dom przy ul. Skłodowskiej-Curie był miejscem spotkań opozycji, centrum wydarzeń kulturalnych i spotkań modlitewnych. Dzięki zaangażowaniu Ks. Eugeniusza powstał przy ul. Skłodowskiej-Curie ośrodek telewizji niezależnej, który działa do dzisiaj jako Video Studio Gdańsk.

Ks. Eugeniusz był pierwszym proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Gdańsku-Wrzeszczu, osobiście pracując nad wystrojem i architekturą nowego kościoła. Jednocześnie, od 1984 roku, rozpoczął budowę, innej, duchowej świątyni człowieka cierpiącego i umierającego - współtworząc "polski model hospicjum domowego". Posługa kapelana, przyjaźń z pracownikami służby zdrowia i troska o człowieka cierpiącego dały początek domowej opiece hospicyjnej. Tak wspominał o tych początkach w jednym z wywiadów: "Jako kapelan dostrzegałem ogromny problem: oto umierający nie chce być anonimowy na oddziale, a ma poczucie przynależności do domu i prosi wielokrotnie, aby go zabrać do domu. Chory chce umierać w domu. Ale w tym domu nie ma mu kto pomóc. Nie ma pomocy medycznej, nie ma pomocy duchowej - tak zrodziła się idea zorganizowania zespołu..." (Gwiazda Morza, 9/1999, 22-23). Utworzone przez niego Hospicjum Pallottinum stało się wzorem dla hospicjów w całym kraju. Ks. Eugeniusz, mianowany przez Episkopat Polski w 1987 roku Krajowym Duszpasterzem Hospicjum, stał się niestrudzonym propagatorem hospicyjnej troski o nieuleczalnie chorych i ich rodziny.

Podczas Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski w 1987 roku, Ks. Eugeniusz przygotował spotkanie z chorymi w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Do niego i do osób związanych z Ruchem Hospicyjnym Jan Paweł II skierował następujące słowa: "Z uznaniem myślę o Hospicjum, które podjęło swą służbę w Gdańsku i promieniuje na inne miasta. Zrodziło się ono ze wspólnej troski duszpasterstwa chorych i lekarzy, stojących u łóżka chorego, o należne miejsce i warunki, w których znajdują się chorzy u kresu swojego życia. Troska ta wyraża się we wspólnym pochyleniu się i czuwaniu przy chorym w jego domu, w serdecznym i bezinteresownym darze z siebie samego" (Jan Paweł II, Chrystus na posłudze ludzi cierpiących. Spotkanie z chorymi w Gdańsku, 12.06.1987 r.)

Ks. Eugeniusz starał się być w każdym nowym hospicjum w Polsce, tworząc jednocześnie w Gdańsku, w 1991 roku, Ogólnopolskie Forum Ruchu Hospicyjnego. Od 1993 roku jako członek Krajowej Rady ds. Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej przy Ministerstwie Zdrowia brał udział w pracach, które doprowadziły do powstania "Programu rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce". Stałym elementem pracy Krajowego Duszpasterza Hospicjum były rekolekcje, dni skupienia i referaty wygłaszane przy okazji niezliczonych spotkań formacyjnych. Zaproszenia do hospicjów w całej Polsce nie zatrzymały jego troski o chorych w Trójmieście. Wobec rosnącego zapotrzebowania na opiekę hospicyjną, rozszerzał działalność Hospicjum Gdańskiego. Jedną z zauważonych potrzeb była budowa hospicjum stacjonarnego, w którym mogliby zakończyć życie chorzy pozbawieni rodziny lub wymagający szczególnej opieki.

Szczególną troską Ks. Eugeniusza była formacja duszpasterzy hospicjum i służby zdrowia. Dzięki jego pomocy w Ogólnopolskich Warsztatach Formacyjnych dla Kapelanów Służby Zdrowia i Hospicjum w 1999 roku w Gdańsku udział wzięli księża kapelani z całej Polski, a gośćmi honorowymi byli: Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia z Watykanu i Minister Zdrowia RP. Wypracowany program formacyjny jest od 3 lat stosowany jako metoda przygotowania do pracy w duszpasterstwie służby zdrowia i posłudze hospicyjnej dla seminarzystów i księży kapelanów.

Człowiek, na co dzień obcujący z cierpieniem i śmiercią, potrafił czerpać i dawać głęboką radość w niedzielnych mszach świętych dla przedszkolaków. 20-letnia tradycja mszy świętej dla najmłodszych sprawiała, że do wypełnionego po brzegi kościoła przychodzą ze swoimi dziećmi dawne przedszkolaki Ks. Eugeniusza, gromadząc się wokół ołtarza na wyjątkowej pod każdym względem liturgii.

Ks. Eugeniusz Dutkiewicz SAC zmarł nagle 11 września 2002 roku. Troska o cierpiącego człowieka wypełniła całe jego kapłańskie życie. Właściwe odczytanie znaków czasu i determinacja w realizacji swojego powołania, były godne podziwu, zwłaszcza wobec przejawów niezrozumienia i napotykanych trudności. Kapłanowi, który każdego dnia przypominał o wspaniałym powołaniu "Miłosiernego Samarytanina", niech sam Bóg Miłosierny będzie nagrodą za dobro i błogosławieństwo, którego nie szczędził cierpiącym, umierającym i pogrążonym w żałobie, a także wszystkim powołanym do służby człowiekowi w potrzebie.

ks. Piotr Krakowiak SA


Redakcja Gazety AMGStrony realizowane w systemie CMS ReMedium

Strona główna | Aktualności | Gazeta AMG | Uczelnia | Biblioteka | Studia
Informator AMG | Internet | Obsługa informatyczna | Kontakt
<< Wstecz Copyright © Akademia Medyczna w Gdańsku 1996 - 2003.