strona główna > uczelnia > gazeta AMG > grudzień 2004 > Ogród Roślin Leczniczych członkiem IABGC

Gazeta AMG

WERSJA ASCII Spis treści grudzień 2004


Ogród Roślin Leczniczych członkiem IABGC

Spełniając wymagania stawiane przez International Agenda for Botanic Gardens in Conservation (Międzynarodowy Program Ochrony Gatunków w Ogrodach Botanicznych) Ogród Roślin Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji AMG z dniem 1 lipca 2004 r. został członkiem tej organizacji.

Przyjęcie Ogrodu do tej organizacji jest wyrazem uznania dla wszechstronnej działalności Ogrodu Roślin Leczniczych od jego powstania w 1948 r. do chwili obecnej.
Ogród Roślin Leczniczych jest jedynym ogrodem o charakterze naukowym na polskim Wybrzeżu. Od 1994 roku należy do Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów Komitetu Botaniki przy Polskiej Akademii Nauk, a od 1997 r. jest członkiem Towarzystwa Polskich Ogrodów Botanicznych.

A oto niektóre kierunki działalności Ogrodu. Jednym z nich są prace nad utrwalaniem kolekcji roślin z gromady Gymnospermatophyta (nagozalążkowe) - popularnie tzw. szpilkowe. Na uwagę zasługuje kolekcja roślin z rodziny Taxodiaceae (cypryśnikowate), szczególnie trudnej do uprawy w naszych warunkach. W obrębie tej rodziny posiadamy m.in. egzemplarz Sequoiadendron giganteum (mamutowiec olbrzymi) - o wysokości przeszło 10 m, egzemplarz Taxodium distichum
Sequoiadendron giganteum, na drugim planie x Cupressocyparis leylandii
Sequoiadendron giganteum, na drugim planie x Cupressocyparis leylandii
(cypryśnik błotny) - jedyny na Wybrzeżu, Cryptomeria japonica (szydlica japońska) z odmianą (kilka egzemplarzy), a także Thujopsis dolabrata (żywotnikowiec japoński).

Prowadzone od 12 lat prace Ogrodu pozwalają już na wyciągnięcie wniosków i sugestii, co do możliwości uprawy niektórych gatunków drzew i krzewów, szczególnie iglastych, na terenach nadmorskich południowego Bałtyku, np. nie powiodła się uprawa gatunku Cunninghamia lanceolata (kuningamia japońska), bardzo duże kłopoty sprawiał w początkowym okresie uprawy Taxodium distichum (cypryśnik błotny), obecnie już doprowadzony do stanu dobrego rozwoju oraz Pinus flexilis (sosna giętka).

Gatunki z gromady Gymnospermatophyta klasyfikowane są w Ogrodzie jako rośliny chroniące zdrowie - ochronne przed pyłami i zanieczyszczeniami wielkomiejskimi, a także regenerujące powietrze przez zużycie CO2 niemal przez cały rok.

W Ogrodzie szczególną uwagę zwraca się jednak na rośliny lecznicze. Prowadzone są liczne prace fitochemiczne przynoszące ciekawe efekty nawet nad roślinami dotąd znanymi w lecznictwie, np. biotechnologiczna hodowla roślin z rodzaju Genista (janowiec) - rodzaj bogaty w izoflawonoidy, z rodziny Ericaceae (wrzosowate) - Vaccinium corymbosum (borówka amerykańska) czy z rodziny Cucurbitaceae (dyniowate).

W oparciu o rośliny uprawiane w Ogrodzie wykonuje się liczne prace naukowe, m.in. powstała praca habilitacyjna, której przedmiotem były badania, w znacznej mierze fitochemiczne, gatunków z gromady Gymnospermatophyta. Druga praca habilitacyjna, już na ukończeniu, również opiera się na badaniach przeprowadzonych na roślinach z rodzaju Genista wyhodowanych w Ogrodzie.

Rośliny lecznicze z rodziny Asteraceae (m.in. Rudbeckia hirta i Inula helenium)
Rośliny lecznicze z rodziny Asteraceae (m.in. Rudbeckia hirta i Inula helenium)
Systematycznie prowadzone są w Ogrodzie Roślin Leczniczych badania nad tłuszczami roślinnymi, przebadano 80 gatunków roślin z 30 rodzin botanicznych uzyskując ciekawe wyniki - oleje, np. z gatunku Echium vulgare (żmijowiec zwyczajny), rodzaju Echinacea (jeżówka) i Silybum marianum (ostropest plamisty). Należy dodać, że powyższe prace są publikowane w czasopismach naukowych, także z listy filadelfijskiej.

Ogród Roślin Leczniczych wydaje co 2 lata Index Seminum (wykaz nasion) i co 4 lata Index Plantarum (wykaz wszystkich roślin w Ogrodzie), które są wysyłane do około 200 ogrodów botanicznych w Polsce i na świecie.

Ogród pełni również bardzo ważną funkcję dydaktyczną dla studentów Wydziału Farmaceutycznego, a także udostępniany jest młodzieży uniwersyteckiej i szkolnej, ponadto edukuje szerokie rzesze społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz uprawy roślin leczniczych, przyprawowych i ozdobnych.

prof. Wojciech Cisowski
dr Maria Zielińska-StasiekRedakcja Gazety AMGStrony realizowane w systemie CMS ReMedium

Strona główna | Aktualności | Gazeta AMG | Uczelnia | Biblioteka | Studia
Informator AMG | Internet | Obsługa informatyczna | Kontakt
<< Wstecz Copyright © Akademia Medyczna w Gdańsku 1996 - 2003.