strona główna > uczelnia > gazeta AMG > marzec 2004 > Wspomnienie o Dr farm. Leokadii Steckiej-Paszkiewicz (1923-2003)

Gazeta AMG

WERSJA ASCII Spis treści marzec 2004


Wspomnienie o Dr farm. Leokadii Steckiej-Paszkiewicz (1923-2003)

Leokadia Stecka-Paszkiewicz urodziła się 2 lipca 1923 roku w Mołczadzi, woj. nowogródzkie, w rodzinie inteligenckiej. Wraz z rodziną mieszkała w Baranowiczach, gdzie do 1939 roku ukończyła trzecią klasę Gimnazjum Żeńskiego im. Marii z Billewiczów Piłsudskiej. 17 września 1939 roku, po wkroczeniu Rosjan do Baranowicz, gimnazjum zostało zlikwidowane, a polskie gimnazjalistki przeniesiono do szkoły białoruskiej. Pani Stecka zrezygnowała jednak z tej szkoły, dostała się do polskiej 10-ciolatki w Baranowiczach, do której uczęszczała do 1941 roku, kończąc 9 klasę gimnazjum.

W lutym 1943 roku wstąpiła do Armii Krajowej, była łączniczką na terenie Baranowicz. W styczniu 1945 roku została aresztowana i po 3 miesiącach przeżytych w areszcie śledczym otrzymała wyrok - 5 lat zsyłki do obozu w Mołotowsku nad Morzem Białym, gdzie przebywała do połowy 1948 roku. W grudniu 1948 roku wróciła do Polski, przyjechała do Gdańska, gdzie już przebywała Jej rodzina po repatriacji.

W 1948 roku Pani Stecka zdała maturę z wynikiem bardzo dobrym jako ekstern w Gdańsku-Oliwie. W 1949 roku została przyjęta na pierwszy rok studiów na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Dyplom magistra farmacji z odznaczeniem uzyskała w 1953 roku. Już w trakcie ostatniego roku studiów pracowała w Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej. W 1954 roku została asystentem w Zakładzie Farmakognozji, a następnie w 1956 roku - starszym asystentem. W czerwcu 1965 roku uzyskała dyplom doktora farmacji i jako adiunkt pracowała w Zakładzie Farmakognozji do 1970 roku.

W 1970 roku przeszła na etat starszego wykładowcy i otrzymała nominację na kierownika Ogrodu Roślin Leczniczych przy Instytucie Technologii i Analizy Leku Wydziału Farmaceutycznego. Funkcję kierownika ogrodu pełniła do końca 1983 roku, tj. do momentu przejścia na zasłużoną emeryturę.

Pani dr Stecka-Paszkiewicz przez wiele lat uczestniczyła w zajęciach dydaktycznych, wychowała wiele pokoleń farmaceutów, była opiekunem 30 prac magisterskich, z których 21 wykonano w Ogrodzie Roślin Leczniczych. Jest współautorką lub autorką kilkunastu prac drukowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także referatów prezentowanych na zjazdach naukowych.

Pani Doktor brała udział również w życiu społecznym. W latach 1976-1979 była sekretarzem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, a także od 1992 roku członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Ogrodu Roślin Leczniczych AMG. Ponadto ukończyła kurs przewodników i przez wiele lat była przewodnikiem wycieczek krajowych i zagranicznych po Trójmieście.

Dr Stecka-Paszkiewicz odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także z ramienia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego otrzymała medal Szastera oraz dyplom gratulacyjny Prezesa Zarządu Głównego PTFarm.

Doktor Stecka-Paszkiewicz odznaczała się ogromną odpowiedzialnością i zaangażowaniem we wszystkim, co robiła. Mimo trudności personalnych i finansowych utrzymywała Ogród na właściwym, naukowym poziomie. W pracy naukowej cechowała ją dociekliwość i dokładność. W stosunku do innych była bezpośrednia, prostolinijna, szczera i życzliwa. Kierowała się w życiu uczciwością i prawością, cechowała Ją ogromna miłość do Polski, którą wyniosła z tradycji rodzinnych, a którą opłaciła zsyłką na Syberię, a także stratą bliskiej osoby - brata lekarza, zamordowanego w Katyniu.

Zmarła 11 czerwca 2003 r. po ciężkiej chorobie, została pochowana na Cmentarzu Katolickim w Sopocie. W pogrzebie uczestniczyło grono przyjaciół i współpracowników, a także liczne rzesze Jej wychowanków. W Zmarłej straciliśmy wspaniałego człowieka, wychowawcę wielu pokoleń farmaceutów, życzliwą i serdeczną koleżankę, głęboko kochającą rodzinę i Ojczyznę.

dr Maria Zielińska-StasiekRedakcja Gazety AMGStrony realizowane w systemie CMS ReMedium

Strona główna | Aktualności | Gazeta AMG | Uczelnia | Biblioteka | Studia
Informator AMG | Internet | Obsługa informatyczna | Kontakt
<< Wstecz Copyright © Akademia Medyczna w Gdańsku 1996 - 2003.