strona główna > uczelnia > gazeta AMG > luty 2004 > Nowa wystawa prezentująca zbiory Biblioteki Głównej AMG

Gazeta AMG

WERSJA ASCII Spis treści luty 2004


Nowa wystawa prezentująca zbiory Biblioteki Głównej AMG

Lecznictwo naturalne i uzdrowiskowe na ziemiach polskich w książce z przełomu XIX i XX wieku

Od połowy grudnia ubiegłego roku w Bibliotece Głównej obejrzeć można kolejne książki z naszych zbiorów. Tym razem tematem wystawy jest "Lecznictwo naturalne i uzdrowiskowe na ziemiach polskich w książce z przełomu XIX i XX wieku".

Piśmiennictwo polskie z dziedziny balneoterapii i wodolecznictwa jest bardzo obfite. Pierwsze dzieło w języku polskim o zdrojownictwie Cieplice pochodzi z II połowy XVI wieku i jest autorstwa ojca polskiej balneologii Wojciecha Oczki, który zajął się tą dziedziną wiedzy na polecenie króla Stefana Batorego. Balneologia polska posiada pięknie zapisaną kartę historii nauki polskiej, co wspaniale obrazuje dorobek naukowy z tej dziedziny, w drobnej części prezentowany na naszej wystawie.

Wśród pokazywanych prac godne obejrzenia jest dwutomowe wydanie książki Nowe lecznictwo przyrodne F.E.Bilza z 1900 r., pięknie ilustrowane, z licznymi rycinami. Na uwagę zasługuje praca zbiorowa Lekarz ratujący zdrowie, która została uhonorowana dyplomem uznania przez komitet wystawy przyrodniczo-lekarskiej "Człowiek zdrowy i chory" w 1928 r. w Łodzi. Wystawiany przez nas jest pierwszy tom tego dzieła,
wydany w Katowicach w 1929 r. Ciekawostką są prezentowane kalendarze lekarskie z przełomu XIX i XX wieku, w których można obejrzeć reklamy uzdrowisk i ich wód leczniczych. Będący w naszych zbiorach Przewodnik po zdrojowiskach klimatycznych Galicji, wydany we Lwowie w 1912 roku, zachęcał do korzystania z licznych uzdrowisk prezentując ich walory. Przedstawiono również pracę profesora Kliniki Lekarskiej w Krakowie dr. Józefa Dietla Uwagi nad zdrojowiskami krajowemi, w której autor ocenia uzdrowiska ze względu na ich skuteczność, zastosowanie i urządzenie.

Przedstawianym książkom towarzyszą reprodukcje zdjęć domów zdrojowych z przełomu XIX i XX wieku. Wystawę prezentowaną w holu budynku Biblioteki Głównej AMG (obok wypożyczalni) można oglądać w godzinach otwarcia placówki. Serdecznie zapraszamy!


mgr Aleksandra Hallmann-Mikołajczak
mgr Elżbieta Kraszewska


Redakcja Gazety AMGStrony realizowane w systemie CMS ReMedium

Strona główna | Aktualności | Gazeta AMG | Uczelnia | Biblioteka | Studia
Informator AMG | Internet | Obsługa informatyczna | Kontakt
<< Wstecz Copyright © Akademia Medyczna w Gdańsku 1996 - 2003.