kontakt mapa serwisu szukaj strona głównaPODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008

Rok akademicki 2007/2008 trwa od 01.10.2007 r. do 28.09.2008 r.

1. Semestr zimowy trwa
i obejmuje:
od 01.10.2007 r.do 17.02.2008 r.
 • zajęcia szkolne
od 01.10.2007 r.do 27.01.2008 r.
 • przerwa świąteczna
od 24.12.2007 r.do 02.01.2008 r.
 • zimowa sesja egzaminacyjna
od 28.01.2008 r.do 10.02.2008 r.
 • przerwa semestralna
od 11.02.2008 r.do 17.02.2008 r.
 • dzień Rektorski
02.11.2007 r.

2. Semestr letni trwa
i obejmuje:
od 18.02.2008 r.do 30.06.2008 r.
 • zajęcia szkolne
od 18.02.2008 r.do 08.06.2008 r.
 • przerwa świąteczna
od 24.03.2008 r.do 26.03.2008 r.
 • letnia sesja egzaminacyjna
od 09.06.2008 r.do 30.06.2008 r.
 • dzień Rektorski
02.05.2008 r.
 • wakacje letnie
od 01.07.2008 r.do 31.08.2008 r.
 • poprawkowa sesja egzaminacyjna
od 01.09.2008 r.do 19.09. 2008 r.

Uwaga:
 • Kurs orientacyjno-organizacyjny
  dla studentów I roku English Division
od 24.09.2007 r. do 28.09.2007 r.
 • Terminy sesji egzaminacyjnej nie dotyczą studentów studiujących w systemie blokowym, których obowiązuje sesja egzaminacyjna ciągła (egzaminy odbywają się bezpośrednio po zajęciach z danego przedmiotu).
 • W okresie wakacji obowiązuje praktyka zawodowa zgodna z programem studiów.
 • Soboty i niedziele są dniami wolnymi od zajęć.

3. Podział roku dla studentów ostatniego roku studiów na kierunkach kończących się egzaminem dyplomowym
 • Zajęcia szkolne
do 30.04.2008 r.
 • Letnia sesja egzaminacyjna
maj 2008 r.
 • Obrona prac dyplomowych/egzaminy dyplomowe
czerwiec 2008 r.

4. Rok akademicki dla studiów niestacjonarnych zaocznych trwa od 01.09.2007 r. do 31.08.2008 r. i obejmuje:
 • zajęcia szkolne w semestrze zimowym
od 01.09.2007 r.do 31.01.2008 r.
 • zajęcia szkolne w semestrze letnim
od 01.02.2008 r.do 30.06.2008 r.

Studenci studiów niestacjonarnych nie mają przerwy semestralnej oraz ściśle określonej sesji egzaminacyjnej. Egzaminy odbywają się bezpośrednio po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu. Sesja poprawkowa musi zakończyć się do 31.08.2008 r.STRONA GŁÓWNA              WSTECZ