strona główna > studia > regulamin studiów > prace dyplomowe

Regulamin Studiów Akademii Medycznej w Gdańsku

VII. Nagrody i wyróżnienia

§ 31

  1. Absolwenci i studenci wyróżniający się w nauce i innej działalności na rzecz szkoły mogą otrzymać:
    1. nagrody ufundowane przez instytucje państwowe i prywatne, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne - zgodnie z regulaminami obowiązującymi dla tych nagród,
    2. nagrody i wyróżnienia Rektora Uczelni,
    3. medal ?Primus inter Pares", po spełnieniu warunków określonych regulaminem przyznawania medalu.
  2. Fundusze na nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzą ze środków na działalność naukowo-dydaktyczną, będących w dyspozycji Uczelni.
  3. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w pkt 1 ust. 2 ustala Rektor Uczelni.
  4. Wyróżnienia i nagrody wpisuje się do indeksu oraz do dyplomu.

VIII. Prace dyplomowe i ukończenie studiów »

STRONA GŁÓWNA     WSTECZ