strona główna > studia > regulamin studiów > zaliczenie roku studiów

Regulamin Studiów Akademii Medycznej w Gdańsku

IV. Media elektroniczne w Uczelni

§ 14

 1. Uczelnia oferuje każdemu studentowi, nie później niż od dnia immatrykulacji, dostęp do systemów informatycznych Uczelni, a w szczególności do konta poczty elektronicznej w domenie adresowej amg.gda.pl oraz do serwisu extranetowego dostępnego pod adresem https://extranet.amg.gda.pl
 2. Student ma prawo i obowiązek korzystania z konta poczty elektronicznej w domenie adresowej amg.gda.pl
 3. Uczelnia wysyła na w/w konta poczty elektronicznej studentów wszelkie informacje związane z tokiem studiów i sprawami wydziału lub uczelni.
 4. Student ma obowiązek regularnego sprawdzania zawartości swojego konta poczty elektronicznej.
 5. Student ma prawo i obowiązek korzystania z serwisu extranetowego Uczelni dostępnego pod adresem https://extranet.amg.gda.pl
 6. Wszelkie istotne informacje związane z tokiem studiów, organizacją zajęć i sprawami socjalno-bytowymi Uczelnia publikuje dla studentów w serwisie extranetowym.
 7. Dostęp do systemów informatycznych Uczelni chroniony jest poprzez indywidualny login i hasło studenta.
 8. Student ma obowiązek dbać o poufność swojego indywidualnego hasła dostępu do systemów informatycznych Uczelni.
 9. Ujawnienie przez studenta osobom trzecim swojego indywidualnego hasła dostępu do systemów informatycznych Uczelni traktowane jest jako poważne naruszenie regulaminu studiów i regulaminu użytkowania sieci informatycznej Uczelni.
 10. Wszelkie informacje wysłane ze studenckiego konta poczty elektronicznej w domenie adresowej amg.gda.pl lub zgłoszone w serwisie extranetowym Uczelni, przy których wykorzystano indywidualny login i hasło dostępowe studenta będą traktowane jako otrzymane od tego studenta, do którego należy login i hasło.
 11. W uzasadnionych przypadkach Uczelnia może kierować korespondencję elektroniczną na prywatne konto poczty elektronicznej studenta, jeśli wcześniej uzyskała od studenta bezbłędną informację o prywatnym adresie e-mail studenta.

V. Zaliczenie roku studiów »

STRONA GŁÓWNA     WSTECZ